วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร: 064-968-5000, 0-2441-6067                

Email :  mdte@rmutr.ac.th 

Facebook : RCIM Rattanakosin College of Innovation Management